Kartan över Tjörn

Vägbeskrivning: Kör över Tjörnbroarna. Tag därefter vänster vid skylt mot Skärhamn. Följ vägen mot Skärhamn. Kör igenom det lilla samhället Kållekärr. Tag därefter höger vid skylt mot Kyrkesund. Följ vägen mot Kyrkesund förbi Klövedals kyrka och genom Långekärr (en skola mm. Obs hastighetsbegränsningen). I krysset vid Långekärr tag vänster mot Kyrkesund. Så snart du skymtar västerhavet - tag höger vid skylt Skogsborg. Kör ca 100 m till en orienteringstavla över Skogsborg. Leta upp tomt nr 121. Kör den lilla vägen och tag höger, vänster, vänster, höger och Du ser nu nr 121 på på ett ljusgrått hus med blåa knutar. Du är framme. VÄLKOMMEN


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!