Garaget

Till höger i bilden skymtar taket på ett dubbelgarage och framför ett litet förråd.

Här följer en bättre bild


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!